اخبار

معرفی محصول جدید

ورود محصول جدید " پیاز سرخ شده  رژیمی
شرکت ایران فرید اقدام به تولید محصول جدید با ویژگی رژیمی نموده که روغن کمتری دارد و مناسب جهت مصرف کنند هگانی است که به سلامتی اهمیت بیشتری میدهند
   محصولات پاکر درکلیه  سوپر مارکتهای  معتبر و فروشگاههای زنجیرهای رفاه ، اتکا، شهروند ،هایپر استار، هایپر می ،یاس ، نجم عرضه میگردد